Dowiedz się
o starcie kampanii

Bądź wśród pierwszych inwestorów których poinformujemy o możliwości inwestycji w Polski Program Weterynaryjny

Każdą z wyżej wymienionych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Polski Program Weterynaryjny

Liczba psów w polskich domach wynosi 7,3mln, a kotów 6,9mln. Badania statystyczne wskazują, że połowa właścicieli psów oraz niemal połowa właścicieli kotów traktuje swoich podopiecznych jak równorzędnych członków rodziny. Karma, produkty i usługi dla psów i kotów okazują się kategorią najbardziej odporną na kryzys i recesję, a właściciele zwierząt coraz częściej kierują się podobnymi jak dla siebie kryteriami jakościowymi przy ich wyborze, tzw. trend premiumizacji. Jesteśmy firmą, integrującą środowiska lekarzy weterynarii i biznesu wokół innowacyjnych rozwiązań produktowo – usługowych, wychodzących naprzeciw najnowszym tendencjom rozwojowym sektora weterynaryjnego oraz poprawiających dobrostan zwierząt towarzyszących.

Zainwestuj w branżę o średnim tempie wzrostu ok. 7% rocznie.