• 485 zł zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 10 inwestorów
  • 4 000 zł kwota zbiórki
  • (brak wartości) % procent oferowany
  • 13.03.2013 data zakończenia
  • FLEXIBLE model zbiórki

O projekcie

Projekt przetłumaczenia książki "Studies in Mutualist Political Economy" Kevina Carsona powstał lata temu, kiedy byliśmy jeszcze studentami. Jakiś czas minął już odkąd na świat wydaliśmy pierwszy, surowy szkic tłumaczenia. Zdajemy sobie sprawę, że było ono niedoskonałe, wiemy również, że książka ta zasługuje na coś więcej. Właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się na przedsięwzięcie zakrojone na znacznie większą skalę: chcemy wydać "Studies..." na papierze i zapewnić jej profesjonalne szlify, których naszemu wcześniejszemu tłumaczeniu brakowało.

 

Jednakże, naszego celu nie zdołamy osiągnąć sami. Zwracamy się zatem do Was: anarchistów, libertarian, indywidualistów, historyków, ekonomistów - wszystkich zainteresowanych ideami poruszanymi w książce - o pomoc, żeby poprawione, profesjonalne, a przede wszystkim książkowe wydanie "Studies..." ujrzało światło dzienne.

 

Żeby zrealizować nasze marzenie, potrzebujemy 4000 zł na sfinansowanie druku, korekty i redakcji. W zamian za wsparcie naszego projektu otrzymasz różnorodne nagrody, lecz - rzecz oczywista - główną z nich będzie sama książka "Studies..." w polskim tłumaczeniu jako "Historia kapitalizmu. Perspektywa wolnorynkowego socjalizmu". Uznaliśmy, że taki tytuł najlepiej oddaje treść książki. Dlaczego? O tym dowiesz się poniżej.

 

 

O książce

Książka poświęcona jest teorii mutualizmu. Mutualizm jest odłamem anarchizmu, a bardziej precyzyjnie – anarchistyczną szkołą myślenia, która ma swoje korzenie u jednego z najbardziej znanych przedstawicieli anarchizmu, Pierre’a-Josepha Proudhona. Pozytywny program tego nurtu sprowadzić można do stwierdzenia, że każda jednostka powinna być w stanie posiadać środki produkcji, których wartość wymienna determinowana jest przez ilość pracy w nich zawartej. Inną cechą wyróżniającą mutualizmu jest jego koncepcja własności, która postuluje ograniczenie własności do użytkowania, tj. o własności można mówić tylko i wyłącznie do momentu, w którym zainteresowana osoba korzysta z danego obiektu. Sama książka składa się z trzech osobnych części. W pierwszej, Carson bierze na warsztat starą i rzekomo obaloną przez Böhm-Bawerka laborystyczną teorię wartości i formułuje ją ponownie w duchu subiektywizmu. Część druga poświęcona jest historii kapitalizmu. Kapitalizm definiowany jest tutaj nie jako synonim wolnego rynku, lecz jako system ciągłej interwencji państwa w gospodarkę na rzecz klasy kapitalistów. Początków kapitalizmu Carson upatruje w procesie wywłaszczeń chłopów z ziemi, tzw. grodzeniach. Swoją wędrówkę przez historię zaczyna więc od wieku XVI i idzie aż do XX w., w którym to kapitalizm wkroczył w okres zwany powszechnie monopolistycznym. W części trzeciej Carson przedstawia szczegółowo swoją pozytywną koncepcję ewolucyjnego osiągnięcia celów anarchistycznych.

 

Fragment

 

 

O Autorze

Kevin Carson jest współczesnym amerykańskim teoretykiem anarchizmu indywidualistycznego i ekonomii mutualizmu. Jego pierwszą większą pracą była Studies in Mutualist Political Economy, opublikowana w 2007 roku, w której podjął próbę syntezy myśli ekonomicznej dziewiętnastowiecznych amerykańskich anarchistów indywidualistycznych, takich jak Benjamin Tucker, ze współczesnymi dokonaniami Szkoły Austriackiej. Inne jego prace to Organization Theory: A Libertarian Perspective (2008) oraz Homebrew Industrial Revolution (2010). Carson, kojarzony raczej z lewicową tradycją wolnościową, znany jest ze swej krytycznej postawy wobec wielu klasyków i współczesnych twórców myśli libertariańskiej, w odniesieniu do których sformułował pojęcie „wulgarnych libertarian”, którzy stosując wolnorynkową retorykę bronią gospodarczych nierówności lub państwowego, korporacyjnego kapitalizmu. Carson jest współpracownikiem Centre For a Stateless Society, placówki badawczej związanej z Instytutem Molinariego, której celem jest promowanie idei wolnorynkowego anarchizmu.

 

O grupie tłumaczącej

Jesteśmy grupą młodych - ledwo po studiach - maniaków myśli wolnościowej niemal w każdym wydaniu. Niemniej jednak, od niepamiętnych czasów najbliżej nam lewicowemu libertarianizmowi i anarchizmowi rynkowemu. Z naturalnych powodów zainteresowaliśmy się "Studies..." Kevina Carsona, a pomysł przetłumaczenia jego dzieła wydawał się być oczywistym krokiem, żeby przybliżyć polskiemu Czytelnikowi punkt widzenia promowany przez autora.

 

Na grupę tłumaczącą składają się:

 

Krzysztof Śledziński - prawnik z wykształcenia, tłumacz (do niedawna) z zawodu, postmodernistyczny lewak, główny tłumacz i pomysłodawca projektu,

Jędrzej Kuskowski - ekonomista po SGH, uprzednio redaktor i tłumacz dla portali liberator.pl i liberalis.pl, teraz jest pracownikiem Instytutu Badań Strukturalnych w Warszawie,

Bartosz Stopel - anglista, literaturoznawca, umiarkowany lewak, doktorant na Wydziale Filologicznym UŚ.

 

Strona projektu

Projekt na FB

 

In English

Several years ago, we undertook the challenge of  translating Kevin Carson's seminal work "Studies in Mutualist Political Economy" (originally published in 2007) into Polish. Although it's been long since we made our rough first draft available online, it’s an admittedly imperfect work, as all the translating and editing was done by amateur enthusiasts. We believe this book deserves better.

That is why we’ve decided to make this work available in paperback, with all the bells and whistles of professional editing. We can’t do this alone, however: we’re turning to You aficionados, anarchists, libertarians, individualists, front-porch intellectuals and plain ol’ weirdoes and calling on You to help us bring this work to the world. It’s our hope that if “Historia kapitalizmu. Perspektywa wolnorynkowego socjalizmu” sees the light of day, it will provide a platform for left-libertarian and mutualist ideas in Poland.


 

Załączniki:

Umowa między Użytkownikiem a Projektodawcą

 

Bezpieczne płatności natychmiastowe zapewniają PAYU i YetiPAY. Prowizja wynosi do 1,70 zł od płatności do 50 zł i do 3,5% od wyższych.

Pod roboczym tytułem "Historia kapitalizmu. Perspektywa wolnorynkowego socjalizmu" wydajemy polskie tłumaczenie książki "Studies in Mutualist Political Economy" K.Carsona.