Prawnik

Beesfund.com to największa platforma equity crowdfundingowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomagamy zarówno start-upom jak i rozwiniętym firmom w pozyskiwaniu kapitału od społeczności inwestorów. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się Fintechów w Polsce. Nasz zespół składa się z młodych, energicznych osób, które chcą kreować przyszłość globalnego sektora inwestycyjnego. Dołącz do crowdfundingowej rewolucji!
Stanowisko: Prawnik
Miejsce pracy: Warszawa - Mokotów
Krótki opis zadań: Członek wewnętrznego działu prawnego (obsługa korporacyjna spółek z grupy Beesfund oraz świadczenie usług prawnych na rzecz klientów Beesfund)

Zakres obowiązków:

 • udzielanie bieżącego wsparcia radcy prawnemu i doradcy podatkowemu kierującemu pracami wewnętrznego działu prawnego,
 • udzielanie porad, konsultacji oraz wyjaśnień z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego,
 • analizowanie i weryfikowanie projektów umów, uchwał organów spółek handlowych oraz innych dokumentów korporacyjnych,
 • przygotowywanie projektów umów, regulaminów, uchwał organów spółek handlowych oraz innych dokumentów korporacyjnych, a także pism procesowych,
 • kontaktowanie się z sądami, organami administracji publicznej, notariuszami, biegłymi rewidentami oraz klientami.

Od kandydatów oczekujemy:

 • statusu studenta V roku prawa albo statusu aplikanta I lub II roku,
 • dobrej znajomości prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych (znajomość prawa rynku kapitałowego, prawa podatkowego lub prawa ochrony danych osobowych będzie dodatkowym atutem),
 • odpowiedzialności i zaangażowania w realizacji powierzonych zadań,
 • zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych,
 • zdolności analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • elastyczny czas pracy,
 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy,
 • atrakcyjny model wynagradzania,
 • dogodną lokalizację biura w pobliżu stacji metra Pole Mokotowskie.

Wynagrodzenie:

W zależności od doświadczenia oraz zaangażowania czasowego przewidujemy wynagrodzenie netto na poziomie od 3000 do 6000 zł netto.

Brzmi jak oferta idealnie do Ciebie? Aplikuj! #joinTheHive

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: [email protected].
W tytule e-maila proszę wpisać “Prawnik”.

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli dot. oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla celów niniejszej oraz przyszłych rekrutacji:

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie.

Jeżeli kandydat chce wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV również następującej klauzuli:

Wyrażam dobrowolną zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora na wskazane powyżej stanowisko, prowadzonych w ciągu 1 roku od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności zgodę na kierowanie do mnie przez Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o takich przyszłych rekrutacjach. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie niniejszej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie przez Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia wobec mnie powyższych działań, zgodnie z przekazaną mi informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

Informujemy, że w związku z Pana/-i udziałem w procesie rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko organizowanym przez spółkę Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot ten będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe umieszczone w dokumentach rekrutacyjnych (CV, liście motywacyjnym itp.), przekazanych przez Pana/-ią w toku rekrutacji – więcej informacji uzyska Pan/-i klikając w link.