img-top

Dowiedz się
o starcie kampanii

Bądź wśród pierwszych inwestorów, których poinformujemy o możliwości inwestycji w Bpower2

Każdą z wyżej wymienionych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bpower2

Działając przez wiele lat w branży systemów do zarządzania i optymalizacji procesów zarządczych w przedsiębiorstwach, rozpoznaliśmy powiększającą się lukę w postaci braku właściwych rozwiązań wsparcia planowania produktywnej pracy biurowej i zdalnej. Obecne narzędzia informatyczne, zamiast rzeczywiście pomagać w uzyskaniu optymalizacji i poprawy wydajności, wprowadzają do działania firm dodatkowy, zupełnie niepotrzebny chaos.

Pracownicy poza działami produkcyjnymi sami muszą wybierać zadania na konkretny dzień bez prostego przekazu w zakresie powiązania ze skomplikowanymi i dynamicznymi procesami. Ograniczone algorytmy, wciąż angażujące pracownika w zbyt dużym stopniu, to problemy, z którymi boryka się wiele przedsiębiorstw pragnących realizować działania optymalizacji zarządzania przy wykorzystaniu obecnych narzędzi. W efekcie żyją w nieustannym stresie, który często obniża ich produktywność i zwiększa możliwość popełniania dużej ilości błędów.

Bpower2 to system dedykowany organizacjom pragnącym wydobyć ze swojej działalności jak najwięcej, przy minimalizacji błędu, oszczędności czasu i energii. Serwis pomaga w wykreowaniu wewnątrzorganizacyjnego procesowego zarządzania poprzez dedykowane moduły, dzięki którym pracownicy oraz zarząd mogą wygodnie i szybko: zlecać zadania, sprawdzać status realizacji, ustalać hierarchię ważności zleceń, kontrolować i oceniać zadania, jak i wiele innych. W efekcie system tworzy dzienne plany pracy dla poszczególnych użytkowników skorelowane ze sobą procesowo.

W ogólności system więc skupia się na umożliwieniu zoptymalizowanego zarządzania planowaniem i komunikacją w organizacji w sposób nakierowany na najpełniejsze wykorzystanie potencjału, osiągane poprzez redukcję czasu potrzebnego na rutynowe zadania i podniesienie produktywności pracy.

Misją Bpower2 jest pomoc w zwiększeniu produktywności firm, dzięki inteligentnemu i procesowemu planerowi firmowemu. Jeśli i Ty pragniesz przyłożyć się do tworzenia narzędzi zarządzania biznesemprzyszłości, już dziś dołącz do grona naszych partnerów.