img-top

Dowiedz się
o starcie kampanii

Bądź wśród pierwszych inwestorów, których poinformujemy o możliwości inwestycji w Pelixar

Każdą z wyżej wymienionych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pelixar

Jesteśmy rozpoznawalną młodą firmą z sektora systemów dronowych. Naszym celem jest pozyskanie środków na wkład własny do dotacji w projekcie Badawczo-Rozwojowym (B+R) dofinansowanym ze środków UE.

Parametry dotacji:
- Wartość projektu to 1,3mln zł
- Poziom dofinansowania dotacji to 76%
- Czas realizacji to start 01.2020 i koniec 12.2020

W ramach dotacji zostaną opracowane dwa odrębne produkty handlowe, moduł oraz kompletny system dronowy do automatycznego prowadzenia operacji poszukiwań i ratownictwa (SAR) z udziałem dronów. Etap 4. dotacji “wdrożenie” zakłada zakup maszyn i urządzeń na potrzeby produkcji średnioseryjnej.

Operacje Search & Rescue z udziałem dronów to aktualnie niekwestionowana przyszłość. Drony już wspierają akcje SAR na świecie. Nadal jednak ginie zbyt dużo ludzi ponieważ pomoc nadchodzi zbyt późno lub nie udaje się jej udzielić. Nasze rozwiązanie jest odpowiedzią na ten problem.

Mamy doświadczenie w tworzeniu dronów do wsparcia operacji SAR. Dysponujemy kadrą z doświadczeniem w realizacji dofinansowanych projektów B+R. W ramach przygotowań podpisaliśmy umowy warunkowe z najlepszymi krajowymi fachowcami. Projekt konsultowaliśmy szeroko ze służbami SAR, WOPR, PSP i OSP.

Jest to ambitny projekt o znaczeniu międzynarodowym który ma szansę zrewolucjonizować prowadzenie operacji SAR przez służby ratownicze. Zapraszamy do zainteresowania się inwestycją.