img-top

Dowiedz się
o starcie kampanii

Bądź wśród pierwszych inwestorów, których poinformujemy o możliwości inwestycji w MC2 Innovations SA

Każdą z wyżej wymienionych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

MC2 Innovations SA

Rotacja, brak motywacji, kryzysy, niska wydajność pracowników - to problemy z którymi zmagają się firmy na całym świecie, od tych kilkuosobowych, po globalne korporacje. W dzisiejszych czasach owocowe czwartki nie wystarczają do stworzenia zaangażowanej, wydajnej społeczności firmowej.

W MC2 Innovations mamy remedium na te problemy. Nasz HR-techowy produkt Carrotspot jest z powodzeniem wykorzystywany do motywowania pracowników. Pomaga w tworzeniu programów motywacyjnych, osiąganiu celów, tworzeniu ścieżek kariery i monitorowaniu wskaźników HR, a wszystko to z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

MC2 Innovations to jednak nie tylko Carrotspot. Jesteśmy uznanymi specjalistami z branży IT. Pod przewodnictwem byłej Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, realizujemy projekty z zakresu blockchain i sztucznej inteligencji, wśród nich rozwiązania informatyczne w obszarze OZE dla jednego z największych koncernów energetycznych w Polsce.

Wierzymy, że przyszłość spółki nie zamyka się w dwóch produktach. Już dziś mamy plany na dużo więcej. Złożenie 2 wniosków do NCBiR oraz zakontraktowany duży projekt wyznaczają kolejne kierunki rozwoju spółki.

Sukces produktu Carrotspot był możliwy między innymi dzięki zaangażowaniu inwestorów indywidualnych, takich jak Ty.

Zapisz się do newslettera, aby w pierwszej kolejności otrzymać informację o możliwości zainwestowania w MC2 Innovations SA.