img-top

Dowiedz się
o starcie kampanii

Bądź wśród pierwszych inwestorów, których poinformujemy o możliwości inwestycji w Elfland

Każdą z wyżej wymienionych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Elfland

Rynek potrzebuje lokalnych atrakcji turystycznych. Aktualny kryzys i brak możliwości wyjazdu za granicę pokazuje że polski rynek wciąż jest nienasycony jeśli chodzi o miejsca rozrywki. Park Elfland oferuje zabawę dla całej rodziny i idealnie wypełnia lukę na rynku, szczególnie w województwie wielkopolskim, gdzie zlokalizowany będzie nasz park.

Zapraszamy do zbudowania wraz z nami magicznego świata, który będzie opierał się na zasadach ekologii i własnej produkcji obiektów rozrywki w parku ze sprawdzonych materiałów wysokiej jakości. Elfland to nowy standard rozrywki polskich rodzin, połączony z tradycją produkcji. Razem możemy sprawić, że nasza rzeczywistość będzie trochę bardziej magiczna - zapraszamy do inwestycji!