Crowder S.A.

property

Branża:

Crowdlending, tokenizacja nieruchomości i REIT

CEO:

Dr Grzegorz Mizerski

Rozpoczęcie działalności:

2020

Nieruchomości i usługi finansowe to dwa rynki o wielkiej wartości, które w wyniku pojawienia się blockchain i technologii rozproszonych rejestrów (ang. distributed ledger technology, DLT) już dziś podlegają erozji.
Na naszych oczach dokonuje się jedna z największych transformacji majątku w historii ludzkości: od zasobów papierowo-analogowych do cyfrowych - piszą autorzy książki “Blockchain. Rewolucja”. Jednocześnie zmienia się rynek nieruchomości, który podlega wielkim strukturalnym zmianom i mega-trendom. Pojawiają się nowe firmy z nowymi modelami biznesowymi, zmieniają się klienci ich potrzeby i preferencje. W tych zjawiskach dostrzegamy ogromny potencjał na zysk. bowiem tam, gdzie inni widzą duże bariery i nadmierne ryzyko, my widzimy wielką szansę rynkową.


Działamy na rynkach, które wolno podlegają erozji, ale są na tyle duże, że zapewnią atrakcyjną stopę zwrotu innowatorom takim jak my. Wysoki poziom inowacji został doceniony przez PARP SA, który przyznał spółce dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.

Crowder SA kwestionuje obecne rynkowe status quo dlatego też, rozwija trzy unikatowe projekty:

  • Crowder.PRO – platformę crowdfundingu pożyczkowego (crowdlendingu) P2B
  • Crowdex.PRO - platformę do tokenizacji aktywów, w tym nieruchomości komercyjnych
  • CrowdREIT - fundusz typu REIT, który będzie inwestował wwyselekcjonowane nieruchomości komercyjne i OZE


Platforma crowdlendingowa Crowder.PRO (www.crowder.pro) to głównym projekt biznesowy Crowder SA.
Crowdlending wielokrotnie przewyższa popularnością klasyczny crowdfunding udziałowy: jak wskazuje w swoim raporcie o finansowaniu alternatywnym Oxford University wartość transakcji crowdlendingowych na świecie w 2021 roku blisko 25 - krotnie przewyższyło wartość crowdfundingu (50 mld USD vs 2 mld USD).

Dzięki Crowder.pro każdy może stać się pasywnym inwestorem na rynku nieruchomości komercyjnych i finansowania płynności małych i średnich firm. Platofrma umożliwia lokowanie nadwyżek finansowych w projekty inwestycyjne realizowane przez starannie wyselekcjonowanych polskich deweloperów oraz przez firmy z segmentu MiS: w zamian za udzielenie pożyczki, inwestor pożyczkowy otrzymuje wysokie oprocentowanie - istotnie przewyższające oprocentowanie z lokat czy obligacji skarbowych. Inwestycje na Crowder.pro są możliwe już od 500 zł.. Wszystkie operacje na platformie są w 100% online, bez konieczności wizyt u notariuszy. Pożyczki są zawsze objęte najmocniejszym systemem zabezpieczeń jakie istnieją w polskim systemie prawnym, w tym hipoteką nieruchomości. Crowder. PRO stosuje najnowocześniejszy system weryfikacji tożsamości i podpisywania dokuemntów z jednoczesnym bezpłatnym wydawaniem podpisu kwalifikowanego (aplikacja Signius).

Platforma posiada własny unikatowy system tranakcyjny. Zdobyilsmy już pierwszych kilkuset inwestorów, którzy sfinansowali projekty crowdlendingowe o wartości kilku milionów złotych.

Dodatkowo, Crowder.pro na mocy porozumienia z Rozsądnymi Braćmi (Sasanka SA, właściciel franczyzy Sasanka) dostarcza finansowanie dłużne pod budowę osiedli w modelu jednorodzinnych domów Sasanki. Przeprowadzone pierwsze zbiórki potwierdziły wielki potencjał rynkowy crowdlendingu i Sasanek - wszystkie one zakończyły się nadsubskyrpcją wśród pożyczkodawców.


Platforma do tokenizacji Crowdex.PRO (www.crowdex.pro) korzysta z rewolucyjnych zmian jakie niesie ze sobą technologia blockchain. Umożliwia łatwą i kompleksową tokenizację aktywów, w tym nieruchomości komercyjnych, zarówno własności tych obiektów jak i przychodów z ich wynajmu.

Tokenizacja to efekt pojawienia się blochchain i technologii księgi rozproszonej. To cyfrowy odpowiednik realnego aktywa. To wyższa efektywność, niskie koszty transakcyjne, łatwiejsza monetyzacja nieruchomości i dostęp do masowej liczby inwestorów, bezpieczeństwo transakcji, najwyższa z możliwych transparentność, nieograniczona de facto płynność aktywów i najwyższa transakcyjność.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym jakie zapewnia nasz duński partner strategiczny (DisgiShares A/S), polscy emitenci będą mogli korzyści z przewag konkurencyjnych jakie daje tokenizacja, w tym dostępu do nowej grupy inwestorów, także zagranicznych. Platforma zapewni także obrót tokenami na rynku wtórnym (tzw. rynek OTC. W procesie tokenizacji będziem stosować najnowocześniejsze i wydajne protokoły blochchainowe (Polygon oraz Binance Smart Chain, BSC). Dodatkowo, po wejściu w życie dyrektywy unijnej (MICA) możliwa będzie łatwa digitalizacja akcji, obligacji, praw autorskich, wizerunku - co stworzy nam dodatkowe źródła przychodów. Chcemy koncentrować się jednal przede wszystkim na tokenizacji nieruchomość ikomercyjnych i dlatego m.in Crowdex.pro będzie współpracował z pierwszą na świecie giełdą obrotu tokenami nieruchomościowymi, która zapewni płynność wyemitowanym przez nas tokenów.


Trzecim flagowym projektem rozwijanym przez zespół Crowder SA jest uruchomienie i rozwój dywidendowego funduszu typu real estate investment trusts (CrowdREIT), który będzie inwestował w selektywnie dobierane nieruchomośći komercyjne i instalacje OZE.

Dlaczego warto zapisać się do newslettera?

benefit-1

Powiadomienie o starcie

Będziesz jedną z pierwszych osób, które poinformujemy o starcie kampanii, a najważniejsze informacje o spółce otrzymasz jeszcze przed jej rozpoczęciem. Dzięki temu masz pewność, że nie umknie Ci możliwość inwestycji.
benefit-1

Early Bird

Pierwszym dniom kampanii często towarzyszą limitowane, atrakcyjniejsze pakiety dodatkowych korzyści - nie przegapisz ich. Ponadto, inwestorzy inwestujący jako pierwsi cieszą się nawet o 10% atrakcyjniejszą wyceną spółki.
benefit-1

Brak spamu

Nie wysyłamy niechcianych wiadomości - będziesz otrzymywać jedynie informacje na temat spółki oraz cykliczny newsletter Beesfund.