img-top

Dowiedz się
o starcie kampanii

Bądź wśród pierwszych inwestorów, których poinformujemy o możliwości inwestycji w CD-Action

Każdą z wyżej wymienionych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

CD-Action

CD-Action to jedyne medium o grach, którego w Polsce nie trzeba przedstawiać nikomu. Papierowy magazyn tworzymy nieprzerwanie od blisko 25 lat – to wynik, o którym pomarzyć mogłaby większość światowej prasy poświęconej grom wideo. Dzięki wiernym czytelnikom CD-Action osiągnęło ogromną popularność oraz kultowy status.

Czas nie stoi jednak w miejscu – świat zmierza ku cyfrowej rzeczywistości, w której praca i konsumpcja rozrywki są zdalne. Właściwie od początku istnienia nasz magazyn brylował na listach sprzedaży, ale nie doczekał się swojej własnej cyfrowej rewolucji – wirtualnej odnogi na wysokim poziomie, którego oczekiwaliby i odbiorcy, i my.

Ten moment musiał w końcu nadejść – i nadszedł teraz. We współpracy z agencją gamingową Fantasyexpo, która w czerwcu 2020 roku przejęła prawa do marki, rozpoczęliśmy prace nad nowym etapem w historii CD-Action. Obok wydawanego nieprzerwanie papierowego czasopisma stanie nowy portal oferujący zarówno treści pisane, jak i nowoczesne formy wideo.