img-top

Dowiedz się
o starcie kampanii

Bądź wśród pierwszych inwestorów, których poinformujemy o możliwości inwestycji w

Każdą z wyżej wymienionych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zainwestuj w Beesmed S.A.

Beesmed to wizja zdecentralizowanego systemu opieki zdrowotnej. Nadchodzi wielka zmiana w której chcemy uczestniczyć. Era zdecentralizowanej medycyny!

Najbliższe dziesięciolecia zmuszą ludzi do zwiększenia wydatków na zdrowie i bezpieczeństwo. Z kryzysu dnia dzisiejszego wyłoni się nowy układ sił.

Najważniejsze cechy tego układu to zdecentralizowanie systemu, zdalne świadczenie usług, budowa wspólnot medycznych oraz nowoczesne rozwiązania medyczne.

Tylko takie działania pozwolą nam dostosować się do zagrożeń i dadzą jak największej liczbie ludzi dostęp do wsparcia medycznego, przy racjonalnej wielkości nakładów.

Beesmed S.A. to spółka, która skoncentruje się na 5 obszarach działalności.

  • Budowie własnej wspólnoty medycznej w postaci Małego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
  • Wsparciu prawnym, teleinformatycznym, usługowym, medycznym i produktowym powstających Małych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych
  • Akceleratorze projektów medycznych.
  • Budowie systemu świadczeń usług telemedycznych.
  • Budowie systemu mobilnych punktów medycznych.

Zamierzamy wykorzystać do tego znane nam mechanizmy budowy finansowania społecznościowego, czyli crowdfundingu i equity crowdfundingu oraz wspólnotę ponad 44 tysięcy zarejestrowanych inwestorów platformy beesfund.com.