img-top

Dowiedz się
o starcie kampanii

Bądź wśród pierwszych inwestorów, których poinformujemy o możliwości inwestycji w Beesfund S.A.

Każdą z wyżej wymienionych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Beesfund S.A.

Zainwestuj w największą platformę equity crowdfundingową Międzymorza i razem z nami zmieniaj europejski rynek kapitałowy!