Niniejsza strona internetowa należy do spółki Beesfund S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
besfund_okl_proj.png
 • 50 000 PLN zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 69 inwestorów
 • 50 000 PLN kwota zbiórki
 • 5 % procent oferowany
 • 10 PLN cena akcji
 • 5 000 liczba akcji
 • 09.10.2012 data zakończenia
 • FLEXIBLE model zbiórki

Oddajemy w ręce kreatywnych twórców i ich wspierającym pierwszy w Polsce portal udziałowego finansowania społecznościowego. Beesfund.com to szereg narzędzi pozwalających opisać własny projekt, promować go, pozyskać opinie potencjalnych zainteresowanych, ale także pozyskać kapitał w zorganizowany i zgodny z prawem sposób.

W crowdfundingu kluczowe są projekty, ich twórcy i społeczność, która chce uczestniczyć w ich realizacji. Platforma jest dla nich wygodnym narzędziem, do osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie finansowania i współtworzenie ciekawych projektów. Chcemy zaoferować jeszcze więcej możliwości i w tym celu sami korzystamy z mechanizmu udziałowego finansowania społecznościowego. Rozwój portalu dzięki kapitałowi od Was - internautów - w zamian za akcje to pierwszy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej!

Wzór dokumentu akcji:

akcja_nowapoprawiona.jpg

O spółce Beesfund S.A.

Właścicielem portalu jest Beesfund spółka akcyjna, świadcząca dodatkowo szeroką gamę usług dodatkowych dla pomysłodawców. Podstawowym źródłem przychodów są opłaty i prowizje związane z prowadzeniem projektów na platformie beesfund.com. Dodatkowo oferujemy obsługę prawną, marketingową i wsparcie biznesowe.

Prezesem Zarządu Beesfund S.A. jest Arkadiusz Regiec, człowiek oddany idei finansowania społecznościowego, założyciel i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Michał Czarnik
 • Olgierd Porębski
 • Karol Król

Wspierający, którzy kupią akcje Beesfund S.A. zostaną akcjonariuszami spółki i z tego tytułu przysługują im wszystkie prawa akcjonariusza. Szczegółowy zapis relacji pomiędzy Pomysłodawcą, a Użytkownikiem określa umowa zamieszczona poniżej. Właścicielem akcji jest spółka Beesfund S.A., w związku z czym pozyskany kapitał powiększy wielkość kapitałów spółki i będzie przez nią dysponowany.

W przypadku zainteresowania inwestycjami o większej wartości zapraszamy do kontaktu indywidualnego.

Kontakt z autorem projektu Arkadiuszem Regiecem możliwy jest pod adresem [email protected].

Załączniki:

Oddajemy w ręce kreatywnych twórców i ich wspierającym pierwszy w Polsce portal udziałowego finansowania społecznościowego. Beesfund.com to szereg narzędzi pozwalających opisać własny projekt, promować go, pozyskać opinie potencjalnych zainteresowanych, ale także pozyskać kapitał w zorganizowany i zgodny z prawem sposób.

W crowdfundingu kluczowe są projekty, ich twórcy i społeczność, która chce uczestniczyć w ich realizacji. Platforma jest dla nich wygodnym narzędziem, do osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie finansowania i współtworzenie ciekawych projektów. Chcemy zaoferować jeszcze więcej możliwości i w tym celu sami korzystamy z mechanizmu udziałowego finansowania społecznościowego. Rozwój portalu dzięki kapitałowi od Was - internautów - w zamian za akcje to pierwszy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej!

Wzór dokumentu akcji:

akcja_nowapoprawiona.jpg

O spółce Beesfund S.A.

Właścicielem portalu jest Beesfund spółka akcyjna, świadcząca dodatkowo szeroką gamę usług dodatkowych dla pomysłodawców. Podstawowym źródłem przychodów są opłaty i prowizje związane z prowadzeniem projektów na platformie beesfund.com. Dodatkowo oferujemy obsługę prawną, marketingową i wsparcie biznesowe.

Prezesem Zarządu Beesfund S.A. jest Arkadiusz Regiec, człowiek oddany idei finansowania społecznościowego, założyciel i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Wspierający, którzy kupią akcje Beesfund S.A. zostaną akcjonariuszami spółki i z tego tytułu przysługują im wszystkie prawa akcjonariusza. Szczegółowy zapis relacji pomiędzy Pomysłodawcą, a Użytkownikiem określa umowa zamieszczona poniżej. Właścicielem akcji jest spółka Beesfund S.A., w związku z czym pozyskany kapitał powiększy wielkość kapitałów spółki i będzie przez nią dysponowany.

W przypadku zainteresowania inwestycjami o większej wartości zapraszamy do kontaktu indywidualnego.

Kontakt z autorem projektu Arkadiuszem Regiecem możliwy jest pod adresem [email protected].

Załączniki: