Niniejsza strona internetowa należy do spółki Harbour Restaurants Group sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
 • 16 680 PLN zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 37 inwestorów
 • 400 000 PLN kwota zbiórki
 • 16,67 % procent oferowany
 • 40 PLN cena akcji
 • 10 000 liczba akcji
 • 26.06.2016 data zakończenia
 • FLEXIBLE model zbiórki