MIGAM "RKPK" Sp. z o.o. S.K.A.

Migam.org

Projekt
zakończony

147

wspierających

Biznes

kategoria

Warszawa

miejscowość

50 zł

cena akcji

8000

liczba akcji

8%

procent akcji

Projekt zakończony

do zakończenia

Bierzesz ile zbierzesz

rodzaj oferty
76%
302 200 / 400 000 zł

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

W Polsce żyje ponad 470 000 osób niesłyszących oraz 1-2 mln. częściowo niesłyszących. Ich ojczystym językiem jest Polski Język Migowy, który ma odrębną od polskiego gramatykę i składnię. W związku z tym 70% osób Głuchych ma utrudniony dostęp do usług, urzędów czy dóbr kultury. Do skutecznej komunikacji nie wystarczy jedynie kartka i długopis...

Aby pomóc niesłyszącym założyliśmy MIGAM.ORG

Migam.org to wszystko, co wiąże się ze światem Głuchych. Oferujemy usługi z zakresu tłumaczeń on-line, szkoleń, tworzymy słownik języka migowego, nagrywamy materiały edukacyjne. Pracujemy także nad wykorzystaniem najnowszych technologii do likwidacji barier komunikacyjnych między społecznością Głuchych i słyszących.

thumb_media%20i%20partnerzy_adaptiveResize_600_600.png

W 2014 roku wykonaliśmy ponad 10000 tłumaczeń dla naszych głuchych użytkowników - aż 95% z nich jest zadowolonych z jakości usług. Obecnie obsługujemy 27 klientów instytucjonalnych, z których 99% postanowiło przedłużyć umowę na następny rok. Do końca roku planujemy zwiększyć tą liczbę kilkukrotnie. Do chwili obecnej nagraliśmy ponad 5000 filmów w Polskim Języku Migowym (dalej: PJM). Zatrudniamy największą liczbę tłumaczy posługujących się PJM i SJM (system językowo-migowy) w Polsce, a Głusi pracują u nas na odpowiedzialnych stanowiskach. W Grudniu 2014 mieliśmy odczyt podczas  2014 International Day of Persons with Disabilities w Nowym Jorku w siedzibie głównej ONZ. 

nagrody%20final.png

Pośredniczymy w rozmowach między głuchymi interesantami a słyszącymi pracownikami instytucji. Tłumacz zdalny działa za pośrednictwem smartfona, tabletu lub przeglądarki. Korzystający łączy się on-lnie z naszym pracownikiem posługującym się językiem migowym, który z kolei umożliwia komunikację z klientem. Dzięki naszej usłudze osoba niesłysząca może załatwić sprawę z domu, ulicy, urzędu.

thumb__apka_adaptiveResize_600_600.png

thumb__klienci_adaptiveResize_600_600.png


DLACZEGO CROWDFUNDING?

Migam.org ma ambicję wejść ze swoimi rozwiązaniami na globalny rynek. Żeby jednak to zrobić potrzebujemy kapitału. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na crowdfunding. Nasza koncepcja rozwoju opiera się na trzech rozwiązaniach:

Franczyza oprogramowania.

thumb_woman93_adaptiveResize_600_600.png
Każdy kraj ma swój własny język migowy. Jednak Migam.org ma sprawdzoną i docenioną technologię do obsługi Głuchych. Model ten polega na udostępnieniu naszej technologii organizacjom zajmującym się problemami Głuchych w innych krajach. Migam.org udostępnia oprogramowanie na licencji SaaS za opłatą oraz procent od przychodów z jego wykorzystywania.

"Uber" dla tłumaczy języka migowego

thumb_smartphone11_adaptiveResize_600_600.png
Na świecie jest ponad 70 milionów osób głuchych oraz tylko 15 tys. tłumaczy języka migowego. By ułatwić niesłyszącym dostęp do pomocy tłumacza, postanowiliśmy stworzyć portal łączący tłumaczy i osoby Głuchej. Dzięki niemu tłumacz z dowolnego miejsca na świecie będzie mógł się zarejestrować i świadczyć usługi tłumaczenia zdalnie. Za swoją usługę otrzyma stosowne wynagrodzenie. Niesłyszący dzięki naszej technologii będą mogli wybrać dowolnego tłumacza, posługującego się dowolnym językiem migowym.

thumb_jak%20dziala_adaptiveResize_600_600.png

KinecTranslator

thumb_nawigacja_adaptiveResize_600_600.png
W 2013 rozpoczęliśmy pracę nad automatycznym tłumaczem języka migowego, który pozwoli komunikować się z Głuchymi. KinecTranslator wykorzystuje technologię rozpoznawania ruchu i opiera się na sieciach neuronowych. W chwili obecnej wykorzystujemy kamery Kinect do odczytywania języka migowego. Planujemy przenieść to rozwiązanie na komórki. Na rozwój projektu pozyskamy z dotacji unijnej 1,5 mln euro. Więcej o projekcie można przeczytać pod tym linkiem.

thumb__kinekt_adaptiveResize_600_600.png

Odpowiedzialny biznes

W naszej działalności staramy się także aktywnie działać dla wspierania integracji osób głuchych ze słyszącymi i słyszących z głuchymi.

Akademia Khana

thumb_khan_adaptiveResize_600_600.png
Akademia Khana to skuteczny program nauki matematyki przez filmy umieszczane na Youtube. By ułatwić naukę głuchym przetłumaczyliśmy te materiały na język migowy. Obecnie baza filmów liczy już 20 pozycji i cały czas rośnie. Filmy możecie zobaczyć pod tym linkiem.

Ekonomia w rękach głuchych

thumb_ekonomia_adaptiveResize_600_600.jpg
Razem z Narodowym Bankiem Polskim prowadzimy program „Ekonomia w rękach Głuchych”, w ramach którego przewidujemy m.in. konkursy, olimpiadę oraz konferencję dla młodzieży niesłyszącej. Więcej na temat tej akcji możecie przeczytać na tej stronie.

Nauka Języka Migowego

thumb_migowy_adaptiveResize_600_600.jpg
Udostępniamy bezpłatne materiały do nauki Polskiego i Amerykańskiego Języka Migowego. Przygotowujemy też podręcznik do PJM, który powstaje przy współpracy z osobami niesłyszącymi. Obecnie obejmuje on już 60 filmów i 700 zdjęć.

Zespół

thumb_Zesp%C3%B3%C5%822_adaptiveResize_600_600.jpg

Kontakt

Przemek Kuśmierek

Email: [email protected] 

Telefon : +48 668 646 540

Skype : pkusmierek1 

Więcej informacji znajdziecie też na naszej stronie internetowej migam.org


Podmiotem odpowiedzialnym jest: MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-781), przy ulicy Czapli 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000538267, posiadająca NIP 9512387159, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłaconym w wysokości 12.500,00 zł.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

Komentarze

Uwaga - każda wersja językowa portalu posiada oddzielne komentarze do projektu. Komentarze zamieszczane na naszym serwisie podlegają Regulaminowi komentowania.