• 400 003,2 zł zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 276 inwestorów
  • 400 003 zł kwota zbiórki
  • 5,00 % procent oferowany
  • 68,40 zł cena akcji serii C
  • 5 848 liczba akcji serii C
  • 03.03.2020 data zakończenia
  • 100 000 zł próg powodzenia emisji
Celem emisji jest pozyskanie środków na wkład własny do realizacji dotacji w projekcie Badawczo-Rozwojowym (B+R) dofinansowanym ze środków UE. Jest to nowe podejście do pozyskania finansowania z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji B+R dla spółek i StartUp-ów w ich wczesnej fazie rozwoju. Rozwiązanie to dostało nazwę “Emisja Celowa” ponieważ służy finansowaniu jedynie zdefiniowanego w dotacji celu.

Projekt ma na celu opracowanie dronowego systemu do realizacji automatycznych operacji Poszukiwań i Ratownictwa. System oparty będzie na algorytmach sztucznej inteligencji której zadaniem jest zarządzanie lotem wg. misji siatki poszukiwawczej wraz analizą obrazu na pokładzie drona.

W ramach “Etapu B+R” mają powstać dwa odrębne produkty handlowe, moduł oraz kompletny system dronowy. “Etap Wdrozenie” zakłada zakup maszyn i urządzeń na potrzeby produkcji średnioseryjnej.

Jest to ambitny projekt o znaczeniu międzynarodowym który ma szansę dokonać przełomu w prowadzeniu operacji SAR przez służby ratownicze.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z projektem.

Inwestorzy

Powrót do strony projektu