• 392 400,8 zł zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 61 inwestorów
  • 4 000 000 zł kwota zbiórki
  • 8,3333 % procent oferowany
  • 4,40 zł cena akcji serii B
  • 909 091 liczba akcji serii B
  • 31.10.2022 data zakończenia
  • 300 000 zł próg powodzenia emisji

Inwestorzy

Powrót do strony projektu