Piotr Seroczyński, Beesfund (PS): Skąd pomysł na stworzenie usługi wspierającej finanse?

Mateusz Obuchowski, SCFO (MO): Pomysł powstał jeszcze pod koniec 2017 roku. Wtedy zacząłem uważniej przyglądać się wprowadzanej przez Unię Europejską  Payment Service Directive 2 – w skrócie nazywanej PSD2. Otwiera ona drzwi do innowacji produktowych i kończy z monopolem banków. Płatności będą mogły prowadzić już nie tylko banki lecz także nowopowstałe podmioty takie jak FinTechy.

Już od liceum interesowałem się szeroko rynkiem finansowym i dobrze znana jest mi sytuacja na rynku. Przeprowadzone analizy i pojawiające się w sieci artykuły i raporty pokazały, że wiele dużych firm ma spore nadwyżki gotówki. Według danych KNF firmy posiadają na depozytach prawie 290 mld złotych. W obliczu tej nadpłynności i utrzymujących się historycznie niskich stóp procentowych, firmy poszukują alternatyw dla lokat czy depozytów aby lepiej zarządzać swoimi środkami.

Z drugiej strony mamy ich dostawców. Są to głównie mikro i małe firmy borykające się z odwiecznym problemem z płynnością finansową. Zmuszone one są do korzystania z drogiego faktoringu czy nawet chwilówek, dla których oprocentowanie w ciągu roku nierzadko przekracza 60%. Z kolei tańszy kredyt obrotowy jest dla nich nieosiągalny przez restrykcyjne wymagania stawiane przez banki.

Postanowiłem połączyć te dwa światy i stworzyć narzędzie, które rozwiąże problemy obu stron i umocni relacje między współpracującymi ze sobą kontrahentami.

PS: Ciężkie zadanie przed Wami, jak to wygląda w praktyce?

MO: Na rynku od dawna istnieje mechanizm, który wykorzystujemy. Jest to skonto za wcześniejszą płatność gdzie dostawca zgadza się na zrezygnowanie z części kwoty faktury w zamian za szybsze otrzymanie gotówki. Bardzo często jednak jest to ciężkie do osiągnięcia z dwóch istotnych powodów. Pierwszym, jest zbyt długi proces przetwarzania faktur, a drugim, trudniejszym  do wyeliminowania są kolosalne nakłady dodatkowej pracy i czasu poświęconego na chroniczne ustalenia z licznymi dostawcami.

Naszą atrakcyjniejszą alternatywą jest Program Akceleracji Płatności oparty na mechanizmie Dynamicznego Dyskonta. Wartość rabatu z faktury przeliczana jest dynamicznie w zależności od dni jakie pozostały do daty pierwotnej płatności. Przede wszystkim umożliwia to odbiorcom efektywniejsze wykorzystanie nadwyżek i zmaksymalizowanie możliwego do osiągnięcia zysku. Dodatkowo, w porównaniu do tradycyjnych ustaleń, umożliwiamy każdemu dostawcy w łańcuchu skorzystanie z takiego rozwiązania, a przecież szczególnie Ci najmniejsi cierpią najbardziej z powodu braku płynności finansowej.

PS: A w jaki sposób radzicie sobie z kwestią kluczowego dla firm bezpieczeństwa, czy muszą w jakiś szczególny sposób dostosowywać swoje procedury wewnętrzne przed skorzystaniem z usługi?

MO: Stabilny poziom bezpieczeństwa przetwarzania informacji to bardzo istotna sfera dla każdej firmy, a nowe, choćby najmniejsze, rozwiązania wprowadzane w tym obszarze zmieniają osiągnięty już poziom. Tym samym wprowadza to konieczność uruchomienia czasochłonnych procesów implementacji, analizy zagrożeń i w konsekwencji niezbędne wdrożenia dodatkowych rozwiązań i zmian procedur bezpieczeństwa firmy.

Projektując nasze rozwiązanie, już na etapie wczesnego pomysłu, dokonaliśmy podstawowego założenia – “wdrożenie Platformy SCFO nie może generować żadnych dodatkowych nakładów finansowych, integracji i zmian istniejących procesów wewnętrznych”. Realizacja tego modelu pozwoliła nam osiągnąć rozwiązanie, którego użycie zależy wyłącznie od decyzji kierownictwa firmy.

Działanie Platformy SCFO wpisuje się w najnowsze obecnie na rynku trendy budowy rozwiązań systemów informatycznych w modelu chmurowym. Osadziliśmy nasze rozwiązanie w środowisku o najwyższym poziomie bezpieczeństwa u czołowego na rynku dostawcy usług chmurowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką niezawodność i ciągłość dostępu do usługi dla naszych klientów.

PS: Widać że macie wszystko dobrze przemyślane, na pewno nie robicie tego od wczoraj. Jak długo pracujecie nad projektem Platformy SCFO?

MO: We wrześniu 2017 roku przyszedłem z moim pomysłem do Roberta Kozłowskiego. Bazową wersję naszej Platformy SCFO ukończyliśmy rok później. Mając twarde potwierdzenie potrzeby wdrożenia takiego narzędzia w postaci wyników czasochłonnych analiz rynkowych, poszukiwaliśmy możliwości finansowania. Zanim zdecydowaliśmy się sfinansować Platformę SCFO z własnych środków przeszliśmy kilka burzliwych epizodów z funduszami VC. Nie zniechęciło nas to i silnie wierząc w naszą misję doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy teraz, zmieniając podejście przedsiębiorców do zarządzania  kapitałem obrotowym i ich świadomość o odpowiedzialności za utrzymanie płynności finansowej własnych dostawców.

PS: Macie jakąś konkurencję? Czy w Polsce istnieje firma oferująca podobną usługę?

MO: Obecnie SCFO jest jedynym rozwiązaniem komercyjnie dostępnym na naszym rynku. Mamy jednak świadomość, że udany pomysł czy rozwiązanie szybko znajduje naśladowców. W dzisiejszej rzeczywistości rynkowej trudno jest niestety skutecznie zabezpieczyć i egzekwować prawo do pomysłu czy knowhow, a w przypadku dochodzenia roszczeń, trwa to bardzo często latami. Idealnym przykładem jest tutaj wojna patentowa Apple i Samsunga.

Wierzymy jednak, że stajemy się liderem i wzmocnimy tą pozycję również dzięki zaufaniu nowych inwestorów i związanym z tym dalszym szerzeniu i budowaniu świadomości o nowym na rynku rozwiązaniu i misji SCFO. Dlatego też zdecydowaliśmy się na społeczne finansowanie udziałowe.

PS: Właśnie, jak widzicie rolę crowdfundingu w Waszym rozwoju?

MO: Obserwując zmiany jakie wprowadziło używanie Social Mediów w społecznym pojmowaniu prowadzenia biznesu nie tylko w Europie, ale również w Polsce, wierzymy że wbrew stereotypom, Polacy potrafią skupić się wokół idei, mającej za cel wspieranie nowoczesnych rozwiązań wdrażanych na potrzeby naszej gospodarki. Crowdfunding to nie tylko luźny udział społeczny we wsparciu nowego biznesu, to możliwość bycia jego częścią. Dzięki emisji akcji przy współpracy z Beesfund dajemy możliwość, aby jednocześnie zarówno odbiorcy jak i dostawcy byli udziałowcami naszej rewolucji. Serdecznie zapraszamy do zapisania się do newslettera, dzięki czemu inwestorzy będą mogli jako pierwsi dowiedzieć się o emisji (link do strony zapisu na newsletter: https://beesfund.com/wkrotce/scfosa – przyp. red.).

Liczymy na to, że crowdfunding będzie miał korzystny wpływ na rozpoznawalność marki, a osoby angażujące swój kapitał będą jednocześnie wspierać nasz rozwój poprzez korzystanie z naszej oferty.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany