Dzisiaj o godzinie 10.00 uroczyście została zainaugurowana Inicjatywa „Młodzi Innowacyjni” przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Beesfund.com jest partnerem tego przedsięwzięcia.

KIG pod marką „Młodzi Innowacyjni” tworzy inicjatywę, która integruje najważniejsze organizacje otoczenia małego biznesu, szkoły wyższe, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, a przede wszystkim młodych innowacyjnych przedsiębiorców.

Inauguracji Inicjatywy towarzyszą warsztaty, podczas których uczestnicy mają do wybrania po jednej z 3 ścieżek: „Finansowanie firmy we wczesnej fazie rozwoju – venture capital”, „Symulacja spotkania z inwestorem”, Wizualna komunikacja marki” oraz dyskusje z ekspertami z branży.

Główne cele Inicjatywy „Młodzi Innowacyjni” są networking, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz dialog z Rządem. Głównym Partnerem Inicjatywy jest Idea Bank, wśród partnerów są min. Polskie Towarzystwo Crowdfundingu i Enterprise Europe Network. Cieszymy się, że beesfund.com jest częścią przedsięwzięcia, którego efektem jest wspieranie postaw proprzedsiębiorczych i edukacja w zakresie pozyskiwania finansowania oraz rozwój ciekawych pomysłów!

Więcej informacji: http://www.minnowacyjni.pl/

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany