10 lat alternatywnego rynku New Connect!

567 – tyle było debiutów w całej historii NewConnect
405 – tyle spółek jest obecnie notowanych, w tym 7 zagranicznych
59 – przeniosły notowania na Główny Rynek GPW

9 946,52 mld zł – tyle wynosi kapitalizacja wszystkich spółek na NewConnect
4,7 mld zł – tyle pozyskały spółki z pierwotnych i wtórnych ofert na NewConnect

13 – tyle spółek regularnie wypłaca dywidendę ( w każdym roku w ostatnich pięciu latach)
511 mln zł – tyle w sumie spółki wypłaciły akcjonariuszom w dywidendach od początku NC
ponad 70 proc. – obrotu generują inwestorzy indywidualni
183 – inwestycje w akcje tylu spółek w 2016 r. przyniosło dodatnią stopę zwrotu

Dywersyfikacja branżowa spółek na NC (dominujące branże):
44 – informatyka
36 – media
36 – budownictwo
29 – usługi dla przedsiębiorstw

Podział geograficzny spółek na NC (największe reprezentacje):
164 – województwo mazowieckie
53 – województwo dolnośląskie
46 – województwo śląskie
29 – województwo wielkopolskie

NewConnect na tle europejskich rynków alternatywnych w 2016 r. (dane FESE)
Nr 2 – w Europie wśród największych rynków alternatywnych pod względem liczby notowanych spółek na koniec 2016 r.
Nr 4 – pod względem liczby debiutów
Nr 7 – pod względem kapitalizacji

Wierzymy, że przed New Connectem kolejne dobre lata. Jesteśmy przekonani, że Beesfund dostarczy wielu wartościowych emitentów.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany